Thứ 609222017

LAST_UPDATE09:45:11 AM

Home Giới thiệu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Những nét chính về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  Năm 1931, giữa lúc cao trào cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đang lên cao giành được những thắng lợi to lớn với đỉnh cao là Xô viết Nghệ tĩnh - bước thắng lợi đầu tiên của cách mạng Việt Nam, mở đầu 1 thời kỳ đấu tranh cách mới của nhân dân ta, nó có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ tiến trình phát triển về sau của cách mạng, năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

 

Bác Hồ với đoàn đại biểu thanh niên miền Nam


Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

 

Thanh niên miền Nam hăng hái lên đường tòng quân giết giặc.

 

Tên gọi của Đoàn qua các thời kì lịch sử

- Từ 26/3/1931 đến 1936: Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

- Từ 1936 đến 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

- Từ 9/1939 đến 1941: Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

- Từ 5/1941 đến 1955: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam

 - Từ 10/1955 đến 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

- Từ 2/1970: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh

- Từ 2/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 

Phong trào Thanh niên tình nguyện

 

Những phong trào thanh niên thể hiện sự đóng góp của Đoàn

qua các thời kì cách mạng

- Từ năm 1956 – 1960: Phong trào lao động kiến thiết Tổ quốc

- Từ năm 1960 – 1964: Phong trào xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất.

- Từ năm 1964 – 1975: Phong trào “Ba sẵn sang ở miền Bắc và phong trào “Năm xung phong” ở miền Nam.

- Năm 1976: “Ba mũi tiến công tiêu cực và toàn Đoàn tham gia xây dựng Đảng”

- Từ năm 1982 đến 2007: Nhiều phong trào thanh niên liên tiếp được triển khai và hoàn thành, tiêu biểu nhất là phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

- Năm 2007: Trong nhiệm kì 2007 – 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tập trung triển khai hai phong trào lớn là: “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

 

Huy hiệu đoàn


Huy hiệu đoàn do họa sỹ Huỳnh Văn Thuận vẽ vào năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn được Bác nói như sau: “Huy hiệu Đoàn Thanh niên là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên, ý nghĩa của nó là thanh niên phải xung phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, trong học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến kiến quốc, đồng thời phải vui vẽ, hoạt bát”. (Trích thư gửi thanh niên năm 1951, Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên, NXB tHanh Niên 1980, tr. 100).

 

Cờ đoàn


Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, công bằng và văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Sinh viên Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn với phong trào Hiến máu tình nguyện


Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kết tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là đội quân xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi trẻ; phủ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

 

Chiến dịch "Người tốt việc tốt" của Đoàn Thanh niên Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn


Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý Nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác bình đẳng với tổ chức thanh niên tiến bộ trên thế giới, phấn đấu vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trụ sở chính: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM  
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM
vach ngan ve sinh mfc

Truong trung cap, truong trung cap duoc tphcm  Hoc duoc si trung cap, nganh duoc si trung cap,  tuyen sinh trung cap duoc tphcm tuyen sinh, trung cap duocbach khoa sai gon, y sĩ đa khoa, điều dưỡng đa khoa, duoc si, Y sĩ, dieu duong,  ke toan doanh nghiep, vach ngan ve sinh compacttuyen sinh trung cap duocquan tri mang may tinh, su pham mam non, vach ngan van phongxay dung dan dung, trung cap su pham mam nonquan tri mang, trung cap y, vai thun,  phieu xet tuyen trung captuyen sinh trung cap y tphcm, trung cấp mầm non, sư phạm mầm non, nganh xay dung dan dung, tuyen sinh trung cap ke toantuyen sinh trung cap mam non tuyen sinh lien thong dai hoc dieu duong, tuyen sinh lien thong Cao đẳng Dược, tuyen sinh lien thong y duoc