thứ 703062021

LAST_UPDATE01:54:26 PM

Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

 

I SƠ ĐỒ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

 1. Sơ Đồ Tổ Chức :

 

  

 1. Cơ Cấu Tổ Chức :

Ban Chấp hành Đoàn trường hoạt động theo nhiệm kỳ 02 năm với 9 đồng chí. Trong đó gồm có:

 • 4 đồng chí trong Thường vụ Đoàn trường.( Bao gồm Bí thư,1 P. Bí thư, 02  Uỷ viên Ban Thường vụ )
 • 5 đồng chí Uỷ viên BCH.(Bao gồm các Trưởng , phó Ban )
 • BCH Chi đoàn gồm có 3 đ/c trong Ban Chấp hành (01 Bí thư, 01 P. Bí thư, 1 uỷ viên BCH)
 • Đội Công tác xã hội có 1 Ban điều hành 5 người ( 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và 03 Thành viên).
 • Các CLB sẽ có 1 Ban chủ nhiệm 3 người (1 Chủ nhiệm và 01 Phó Chủ nhiệm, 01 thành viên). Không giới hạn thành viên tuỳ tình hình từng CLB.

II NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CÁC BAN, TIỂU BAN VÀ TỔ CHỨC TRỰC THUỘC

 1. Ban Chấp hành Đoàn trường:
 • Là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của ĐV, thanh thiếu niên của trường 
 • Cụ thể hoá chương trình hành động của Đoàn cấp trên thành nội dung sinh hoạt của Đoàn trường,các chi đoàn , xây dựng chương trình công tác của ĐT và các CĐ. 
 • Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nguyện vọng chính đáng của ĐV-thanh thiếu niên.
 • Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong ĐV-TN, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của ĐV-TN và các đối tượng mà Đoàn đang tác động để kịp thời phản ánh lên Đoàn cấp trên.
 • Xây dựng Đoàn trường vững mạnh, bảo đảm duy trì chế độ sinh hoạt của Đoàn trường, các chi đoàn, tạo điều kiện cho ĐV đc bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất chương trình công tác của Đoàn trường, tổ chức thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội hình thanh niên bên cạnh giúp đỡ Đoàn trường. 
 1. Ban Thường vụ Đoàn trường:
 • Chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, BGH nhà trường, BCH Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.
 • Tham mưu, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo; các công tác tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, mitting chào mừng các ngày lễ lớn của Nhà trường và Đoàn trường.
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn trường; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (quý, năm).
 • Phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát tất cả các đồng chí là Uỷ viên Ban Chấp hành đoàn trường (không phải là UV BTV).
 • Chịu trách nhiệm chính trong công tác phát triển đoàn, phát triển đảng trong học sinh sinh viên.
 • Chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức Đại hội Đoàn trường.
 •  Phối hợp với BGH, công đoàn và các đơn vị khác để giảo quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của ĐVTN, học sinh. 
 1. Ban Kiểm tra:
 • Chịu trách nhiệm chính về công tác Đoàn vụ: Quản lý hồ sơ Đoàn, Đoàn phí, tổ chức hội họp, tổng hợp các số liệu đoàn, quản lý công văn, làm báo cáo hàng tháng.v.v.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức Đại hội các Liên chi đoàn, đại hôị Chi đoàn. Tham mưu , đề xuất cho Thường vụ BCH trong việc tổ chức Đại hội Đoàn trường. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Đoàn hằng năm.
 • Phối hợp cùng các Tiểu Ban, tham mưu xây dựng, điều hành , kiểm tra giám sát hoạt động của các Liên chi Đoàn, đội Thanh niên Sinh viên tình nguyện, các câu lạc bộ  sinh viên .
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc khen thưởng, kỷ luật cuả Đoàn trường.
 • Trực tiếp theo dõi và xây dựng các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, phong trào thanh niên, HSSV tình nguyện hè .v.v.
 • Chủ nhiệm Uỷ Ban Tổ chức Kiểm tra trong Thường vụ BCH Đoàn trường.
 1. Ban Học tập:
 • Chịu trách nhiệm chính về các cuộc thi, các hoạt động, phong trào mang tính học thuật của Nhà trường và Đoàn trường.
 • Quản lý các câu lạc bộ của sinh viên mang tính học thuật, văn hoá xã hội.
 • Phối hợp cùng các tiểu ban và bộ phận khác thực hiện tốt các chương trình của Nhà trường và Đoàn trường.
 1. Ban Phong trào:
 • Chịu trách nhiệm  về phần văn nghệ trong các cuộc thi, hoạt động, phong trào của Nhà trường và Đoàn trường.
 • Quản lý các CLB cuả sinh viên về mảng văn nghệ.
 • Phối hợp cùng các tiểu ban và bộ phận khác thực hiện tốt các chương trình của Nhà trường và Đoàn trường.
 • Chịu trách nhiệm  về các cuộc thi, hoạt động, phong trào liên quan đến thể dục thể thao của Nhà trường và Đoàn trường.
 • Quản lý các CLB của sinh viên về mảng thể dục thể thao.
 • Phối hợp cùng các tiểu ban và bộ phận khác thực hiện tốt các chương trình của Nhà trường và Đoàn trường.
 1. Ban truyền thông:
 • Chịu trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các đường lối chủ trương của Nhà trường và Đoàn trường tới các Liên Chi đoàn, các Chi đoàn, các CLB, đội TN SV Tình nguyện và từng sinh viên.
 • Quản lý Bảng tin, website Đoàn Thanh niên và các CLB có liên quan đến truyền thông.
 • Phối hợp cùng các tiểu ban và bộ phận khác thực hiện tốt các chương trình của Nhà trường và Đoàn trường.
 1. Ban Thanh niên:
 • Chịu trách nhiệm tất cả các chương trình liên quan đến Thanh niên Sinh viên, các hoạt động công tác xã hội, tình nguyện, nhân đạo.
 • Quản lý đội Thanh niên Sinh viên tình nguyện của trường và các CLB mang tính xã hội tình nguyện. Trưởng ban Thanh niên giữ chức Đội trưởng đội TN SV TN.
 • Phối hợp cùng các tiểu ban và bộ phận khác thực hiện tốt các chương trình của Nhà trường và Đoàn trường.
 1. Văn phòng Đoàn trường:
 • Quản lý công tác nghiệp vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ tài liệu phục vụ hoạt động của Đoàn trường.Quản lý toàn bộ tài sản, vật tư trang thiết bị của Đoàn trường.
 • Quản lý việc tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản đúng thủ tục quy định của Đoàn TNCS; quản lý con dấu của Đoàn trường đúng nguyên tắc.
 • Hướng dẫn, giải quyết các công việc, thắc mắc, ý kiến của sinh viên về các hoạt động của Nhà trường và Đoàn trường. Đón tiếp khách đến làm việc với Đoàn trường từ các trường bạn, từ Đoàn cấp trên và từ các cơ quan Đoàn thể khác.
 • Chịu trách nhiệm về công tác lễ tân, khánh tiết, đưa đón và tiếp khách trong các chương trình của Nhà trường và Đoàn trường.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện công tác Đoàn vụ: Quản lý hồ sơ Đoàn, tổ chức hội họp, tổng hợp các số liệu đoàn.v.v.
 • Phát hành các thông báo, giấy mời họp, in ấn, photo tài liệu v.v
 • Là cầu nối của Đoàn trường với các Liên chi đoàn, các CLB … và sinh viên trong trường.
 1. Chi đoàn:
 • Là cầu nối của Đoàn trường, trực tiếp triển khai các chương trình, hoạt động và phong trào đến đoàn viên sinh viên.
 1. Đội Công tác xã hội:
 • Đơn vị trực tiếp tham gia vào tổ chức phục vụ các hoạt động mang tình chất tình nguyện, xã hội, nhân đạo; các chương trình, sự kiện do nhà trường và Đoàn trường tổ chức.
 1. Các CLB:
 •  sân chơi với các hoạt động ngoại khóa văn hoá, văn nghệ, thể thao lành mạnh bổ ích của Đoàn trường dành cho sinh viên sau những giờ học tập căng thẳng.
 • Bao gồm các CLB mang tính học thuật, văn hoá, văn nghệ, thể thao …
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trụ sở chính: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM  
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM
vach ngan ve sinh mfc

Truong trung cap, truong trung cap duoc tphcm  Hoc duoc si trung cap, nganh duoc si trung cap,  tuyen sinh trung cap duoc tphcm tuyen sinh, trung cap duocbach khoa sai gon, y sĩ đa khoa, điều dưỡng đa khoa, duoc si, Y sĩ, dieu duong,  ke toan doanh nghiep, vach ngan ve sinh compacttuyen sinh trung cap duocquan tri mang may tinh, su pham mam non, vach ngan van phongxay dung dan dung, trung cap su pham mam nonquan tri mang, trung cap yo dau,  phieu xet tuyen trung captuyen sinh trung cap y tphcm, trung cấp mầm non, sư phạm mầm non, nganh xay dung dan dung