thứ 705262018

LAST_UPDATE09:45:11 AM

Home Thông báo Thông báo về việc đóng đoàn phí đối với Khóa 07

Thông báo về việc đóng đoàn phí đối với Khóa 07

THÔNG BÁO

V/v  thu Đoàn phí, sổ đoàn, quỹ hoạt động phong trào HS-SV  và phân bổ Đoàn phí – Qũy hoạt động phong trào HS-SV cho các lớp Khóa 07 năm học 2014 - 2015

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ Thông báo số 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-CĐVĐ-ĐTN-13 ngày 03/04//2013 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc thu đoàn phí trong đoàn viên và quỹ hoạt động phong trào Học sinh – Sinh viên;

I. Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo các lớp, chi đoàn về việc thu đoàn phí và quỹ hoạt động phong trào Học sinh – Sinh viên như sau:

1. Đối tượng đóng đoàn phí: Là Đoàn viên với mức đóng đoàn phí là 2.000đ/1 tháng, tương đương 24.000đ/1 năm học (Không thu quỹ này đối với những HSSV chưa vào đoàn hoặc đoàn viên không chuyển sinh hoạt đoàn về trường)

2. Đối tượng đóng quỹ hoạt động phong trào Học sinh – Sinh viên: Học sinh – Sinh viên Khóa Khóa 07: 10.000đ/1 năm học.

          Sử dụng và phân bổ đoàn phí và quỹ hoạt động phong trào như sau:

          - Lớp trưởng (đối với lớp chưa có bí thư đoàn) hoặc bí thư chi đoàn thu đoàn phí cả năm 24.000đ/ 1 đoàn viên, giữ lại chi đoàn 1/3 tức là 8.000đ/1 đoàn viên để chi đoàn có quỹ hoạt động. (Đoàn phí thu đúng theo Điều lệ của Trung ương Đoàn quy định)

          - Lớp trưởng thu quỹ phong trào 10.000đ/2 tháng 1 lần, giữ lại cho Lớp 3.000đ để hoạt động , trích nộp lên Đoàn trường 7.000đ. Quỹ này dùng để phục vụ cho các hoạt động của Học sinh – Sinh viên trong trường như Hội thi, Hội thao, Mở các lớp Kỹ năng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu, hoạt động tình nguyện... (Đối với quỹ này đề nghị lớp trưởng hoặc bí thư phổ biến rõ ràng, tránh trường hợp HSSV hiểu không đúng nội dung, lớp có biên bản thống nhất về nội dung thu quỹ hoạt động phong trào. Vì trường không có tổ chức Hội Sinh viên nên việc thu quỹ hoạt động này tương tự như thu Hội phí Hội Sinh viên như tại các trường Đại học nhằm đảm bảo có đủ nguồn kinh phí duy trì và tổ chức các hoạt động của Đoàn trong Nhà trường)

- Thu sổ Đoàn: Lớp trưởng (đối với lớp chưa có bí thư đoàn) hoặc bí thư chi đoàn thu sổ đoàn của các bạn Đoàn viên lại theo từng lớp. Kèm theo danh sách mẫu của Đoàn trường. Sau đó đem nộp lại cho Thầy Toàn – Bí thư Đoàn trường.

II. Thu và nộp đoàn phí:

Lớp trưởng (đối với lớp chưa có bí thư Đoàn), Bí thư chi đoàn có trách nhiệm nộp đoàn phí và quỹ hoạt động Phong trào HS-SV của các lớp về Đoàn trường, kèm theo danh sách đã đóng tiền.

Lập danh sách các bạn chưa đóng tiền quỹ đoàn và quỹ hoạt động phong trào HS-SV về cho Đoàn trường để Đoàn trường xử lý trong việc xếp loại đoàn viên và học sinh – sinh viên.

III. Tiến độ thực hiện:

10/12 – 31/12/2015: Các chi đoàn tiến hành thu và truy thu những người chưa nộp lên đoàn trường.

Các lớp nộp đoàn phí và quỹ hoạt động phong trào HS-SV cho đoàn trường. (Đóng cho thầy Toàn – Bí thư Đoàn trường tại cơ sở )1, tại cơ sở 2 – Lớp trưởng/bí thư lớp đóng cho cô Thoại – Phòng Tuyển sinh.

 Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các lớp, các cơ sở đoàn triển khai đầy đủ, rõ ràng  nội dung thông báo này đến Đoàn viên – Thanh niên và Học sinh sinh viên, cũng như nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung theo tinh thần thông báo trên.

 

Nơi nhận:                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

BGH, Chi bộ, P.TCHCQT  (để báo cáo);                                  BÍ THƯ

BCS lớp/BCH chi đoàn (để thực hiện);        

Đăng website;                                                                                          

Lưu VP./.                                                                     Phan Quốc Toàn 


TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
Trụ sở chính: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, TP.HCM  
Cơ sở 2: Số 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 06, Quận Gò Vấp, TP.HCM
vach ngan ve sinh mfc

Truong trung cap, truong trung cap duoc tphcm  Hoc duoc si trung cap, nganh duoc si trung cap,  tuyen sinh trung cap duoc tphcm tuyen sinh, trung cap duocbach khoa sai gon, y sĩ đa khoa, điều dưỡng đa khoa, duoc si, Y sĩ, dieu duong,  ke toan doanh nghiep, vach ngan ve sinh compacttuyen sinh trung cap duocquan tri mang may tinh, su pham mam non, vach ngan van phongxay dung dan dung, trung cap su pham mam nonquan tri mang, trung cap y, vai thun,  phieu xet tuyen trung captuyen sinh trung cap y tphcm, trung cấp mầm non, sư phạm mầm non, nganh xay dung dan dung, tuyen sinh trung cap ke toantuyen sinh trung cap mam non tuyen sinh lien thong dai hoc dieu duong, tuyen sinh lien thong Cao đẳng Dược, tuyen sinh lien thong y duoc